LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 HKI NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 HKI : TỪ NGÀY 7/09 ĐẾN NGÀY 13/09/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/7/09 SÁNG CHIỀU
– Chào cờ, sinh hoạt lớP  14h00 họp tổ: (trừ tổ TD-QP) Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  Học BT
T3/8/09  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
T4/9/09 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
15h các tổ nộp KHHĐ của tổ, PPCT ( Nộp cho thầy Tuấn)
T5/10/09  Nộp KH, PPCT cho sở Giáo Dục và Đào Tạo Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT
T6/11/09 Học BT Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/12/09  6h45 Họp giao ban GVCN  13h00 họp phụ huynh học sinh các lớp  Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 Học BT  15h00 họp BĐ diện CM học sinh toàn trường
CN/13/09

Tác giả: Phạm Quang Toàn