Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THPT Quang Trung
Số:   01 /KHTS – THPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Krông Pắk, ngày  27  tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-SGDĐTngày 12/4/2017 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2017-2018;
Thực hiện kế hoạch số19 ngày 29 tháng 4 năm 2017 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số 1457 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2017 của UBND huyện Krông Pắk về việc phân tuyến tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018;
Nay trường THPT Quang Trung xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện .
Thực hiện phân hóa, phát triển năng lực của học sinh sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT trong tuyển sinh ĐH-CĐ và học nghề.
2. Yêu cầu
Công tác tuyển sinh bảo đảm đúng quy chế, chính xác, công bằng và khách quan.
II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018
1. Chỉ tiêu tuyển sinh-Chương trình học:
-Thực hiện tuyển sinh theo chỉ tiêu do Sở GDĐT giao trong kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018.
Năm học 2017-2018: Chỉ tiêu được giao   400 học sinh/10 lớp.
– Nhà trường tổ chức học theo chương trình chuẩn cho tất cả các lớp;
Dạy phân hóa theo môn học tự chọn bao gồm:
+Tự chọn nâng cao cho sinh có năng lực từ khá trở lên ở các môn học: Toán; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Tiếng anh.
+Tự chọn bám sát các môn học: Toán; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Tiếng anh và một số môn học khác;
–    Các hoạt động giáo dục khác được thực hiện đúng nội dung theo quy định hiện hành.
–    Phần đăng kí môn học tự chọn nhà trường có hướng dẫn cụ thể khi làm hồ sơ xét tuyển
2. Địa bàn tuyển sinh
Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp THCS tại các trường do UBND huyện quyết định phân tuyến tuyển sinh trên địa bàn cho trường THPT Quang Trung( năm học 2017-2018) như sau:
– Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã: Hòa Đông; Ea Knuếc; Ea Kênh.
– Hoặc học sinh tốt nghiệp tại các trường THCS: THCS Hòa Đông; THCS Trần Văn Ơn;THCS Ea Knuếc; (Ngoài ra còn tuyển thêm HS các trường THCS EaTu, THCS EaNing)
3. Đối tượng tuyển sinh
Tất cả học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên còn trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học; có hồ sơ hợp lệ, đúng địa bàn theo quy định.
4. Hồ sơ tuyển sinh
Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:
a) Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển: Do Sở GDĐT phát hành thống nhất trong toàn tỉnh  nhà trường tổ chức hướng dẫn ghi khi có hồ sơtheo kế hoạch. Phiếu đăng ký môn học tự chọn( Nhà trường phát hành)
b) Bản sao giấy khai sinh.
c) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên trong năm dự tuyển .
d) Học bạ trung học cơ sở: Học sinh phải nộp học bạ bản chính.
đ) Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu. Nếu học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn tuyển sinh thì nộp sổ đăng ký tạm trú dài hạn trên địa bàn.
e) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.
g) 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).
5. Phương thức tuyển sinh
Trường THPT Quang Trung tổ chức tuyển sinh như sau: Xét tuyển
6. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích
a) Tuyển thẳng
– Chính sách tuyển thẳng:
Thực hiện việc tuyển thẳng vào trường đối với các đối tượng:
+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở.
+ Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Gồm 9 dân tộc: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).
+ Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận khuyết tật theo Điều 19 của Luật Người khuyết tật).
+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
b) Chế độ ưu tiên
– Thực hiện việc cộng thêm điểm ưu tiên cho từng loại đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT như sau:
+ Cộng 3,0 điểm cho Nhóm đối tượng 1; cộng 2,0 điểm cho Nhóm đối tượng 2; cộng 1,0 điểm cho Nhóm đối tượng 3.
+ Những học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại ưu tiên cao nhất.
Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng (xã, thôn) có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn mới được cộng điểm (nếu tại địa bàn sinh sống không có trường THCS, học sinh phải học tập ở địa bàn khác thì vẫn hưởng chế độ ưu tiên). Xã, thôn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
c) Chế độ khuyến khích
– Đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa các bộ môn lớp 9 cấp tỉnh: giải nhất: cộng 2,0 điểm; giải nhì: cộng 1,5 điểm; giải ba: cộng 1,0 điểm.
– Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành GDĐT phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi khoa học kỹ thuật; thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; thi Olympic Toán tuổi thơ, thi tiếng Anh qua internet, thi Olympic Tài năng tiếng Anh, thi giải Toán qua internet, thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng (những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất):
+ Giải cá nhân: Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm; đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm; đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm.
+ Giải đồng đội (bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca…), thi khoa học kỹ thuật: Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên, học sinh của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải; mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân.
– Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức ở cấp THCS:
+ Loại giỏi: cộng 1,5 điểm.
+ Loại khá: cộng 1,0 điểm.
+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.
d) Chế độ tuyển sinh đối với học sinh dân tộc tại chỗ
Năm học 2016-2017, nhà trường xét tuyển sinh căn cứ vào số lượng, điểm xét tuyển sinh của học sinh dân tộc tại chỗ (Ê Đê, Mơ Nông, Ja Rai) để trình sở GDĐT phê duyệt điểm chuẩn và số lượng học sinh dân tộc tại chỗ trúng tuyển phù hợp với điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển chung của nhà trường.
7. Cách tính điểm tuyển sinh
a) Điểm tuyển sinh vào trường tổ chức xét tuyển
Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh THCS được tính như sau:
– Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.
– Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9,0 điểm.
– Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8,0 điểm.
– Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7,0 điểm.
– Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6,0 điểm.
– Các trường hợp còn lại: 5,0 điểm.
Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4,0 điểm.
Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:
– Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở THCS.
– Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.
–   Nguyên tắc xét tuyển sinh: Xét theo điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp theo địa bàn phân tuyến để tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều học sinh có điểm bằng nhau thì chọn người trúng tuyển như sau: Lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.
8. Tổ chức bàn giao hồ sơ giữa trường THCS và trường THPT công lập tổ chức xét tuyển sinh
Từ năm học 2017-2018, để thuận lợi trong việc tuyển sinh, Sở GDĐT chỉ đạo việc nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT tổ chức xét tuyển sinh như sau:
Học sinh Các trường THCS đăng ký dự tuyển  theo tuyến và đến tại trường THPT Quang Trung để mua hồ sơ.

Hội đồng tuyển sinh nhà trường gồm:
1, Thầy Mai Quốc Tuấn : Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng tuyển sinh.
2, Thầy Phạm Quang Toàn: Phó hiệu trưởng – Phó CT hội đồng tuyển sinh.
3, Thầy Phan Xuân Chất: Phó hiệu trưởng – Phó CT hội đồng tuyển sinh.
4.Thầy Ngô Quang Hương: Thành viên
5. Thầy Trần Văn Mạnh – Thư ký HĐ – Thư ký hội đồng tuyển sinh
6. Thầy Nguyễn Hải Hà: Thành viên
7. Cô : Lê Thị Hợp – Thành viên.
8.Lê Thị Huệ Anh – Thành viên.
9. Võ Thị Nhâm – Thành viên
*Thời gian bán và thu nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian bán  hồ sơ (3 ngày) từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2017.
– Thu Hồ sơ: Từ ngày 10/07 đến hết ngày 15/07/2017 như sau:
+ Ngày 10,11/07/2017: Trường THCS Hòa Đông.
+ Ngày 12,13/07/2017: Trường THCS Trần Văn Ơn.
+ Ngày 14/07/2017: Trường THCS EaKnuêk.
+ Ngày 15/07/2017: Các trường còn lại( EaNing, EaTu)

*Dự kiến công bố kết quả: Vào cuối tháng 7/2017 (Học sinh đến nhận giấy báo nhập học)
Trường THPT Quang Trung bán hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Sở GDĐT) cho HS các trường THCS. Ngoài các loại hồ sơ theo quy định ( cần lưu ý học sinh nộp thêm các loại: Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu (Nếu học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn tuyển sinh thì nộp sổ đăng ký tạm trú dài hạn trên địa bàn); giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp; 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018, rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị, phụ huynh và học sinh./.

Nơi nhận:                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
– TrườngTHCS Hòa Đông;
– TrườngTHCS Trần Văn Ơn;
– TrườngTHCS Ea Knuếc;
– Lưu: VT.                                                                                               Mai Quốc Tuấn

Tác giả bài viết: Mai Quốc Tuấn