Kế hoạch tuần 22 HKII năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22 TỪ NGÀY 12/01 ĐẾN NGÀY 17/01/2018

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/12/01 SÁNG CHIỀU
Chào cờ  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học bình thường
 Sơ kết học kỳ I

Nộp danh sách GV,HS tham gia thi Olympic 10/3

T3/13/01  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Chất
 13h30 học tập TT,ĐĐ, PC Hồ Chí Minh.

Cô Minh họp hội khuyến học

T4/14/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T5/15/01  Học bù TKB chiều thứ 3 Trực lãnh đạo: Thầy: Chất
Học BT
 

Hội nghị thực hiện chương trình SGK giáo dục

phổ thông mới( Thầy Tuấn)

 14h00 họp GV dạy ôn tập K12 các môn: Lý, Hóa, Sinh, Sử, địa, GDCD(GV do TT cử)
T6/16/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Báo cáo công tác tuyển sinh
T7/17/01 Học BT  13h30 học lớp đối tượng đoàn đợt 2 Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Dạy bù các tiết chưa dạy trong tuần 21
CN/18/01

Tác giả: Phan Xuân Chất