Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 5 tháng 10 năm 2019 trường THPT Quang Trung tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020. Buổi hội nghị diễn ra trong không khí hết sức trang trọng và nghiêm túc. Dự hội nghị có đầy đủ cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Thay mặt cho ban giám hiệu, thầy Mai Quốc Tuấn – hiệu trưởng nhà trường đã thông qua bản phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 – 2019 và đề ra những chỉ tiêu cần phấn đấu cho năm học 2019 – 2020. Hội nghị cũng đã thống nhất thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm và 14 biện pháp cần thực hiện trong năm học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh trong nhà trường; có các biện pháp ngăn chặn tình
trạng bạo lực học đường.

Thay mặt ban thanh tra nhân dân cô Phạm Thị Thu Én thông qua bản báo cáo kết quả thanh tra của ban thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019.

Tg: Ngô Quang Hương