Hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ đề: ” Thanh niên với tuổi trẻ và vấn đề lập nghiệp”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nằm trong kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2017 – 2018 nhóm chủ nhiệm khối 10 đã tổ chức ngoại khóa với chủ đề: ” Thanh niên với tuổi trẻ và vấn đề lập nghiệp”