Hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp tiến đến đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại hội đảng các cấp tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.  để chào mừng đại hội chi bộ trường THPT Quang Trung lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, đaị hội đảng bộ huyện Krông Pắc lần thứ XIV, đại hội đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi bộ trường THPT Quang Trung đã có kế hoạch, phần việc nhằm thiết thực chào mừng đại hội đại biểu các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Chi bộ giao cho các tổ chức đoàn thể có những phần việc, công trình cụ thể để chào mừng.

Cụ thể Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên đã có những phần việc thiết thực nhằm chào mừng như Chi bộ xây dựng công trình bồn Hoa trước cổng trường, công đoàn phát động đoàn viên công đoàn hưởng ứng các đợt thi đua. Đoàn thanh niên xây dựng công trình thanh niên như Bồn Hoa, làm dung dịch rữa tay khô sử dụng tại các lớp và các phòng chức năng trong nhà trường.

Công trình bồn hoa chào mừng đại hội các cấp của chi bộ

Pha nước rữa tay khô phòng dịch Covid – 19 của Đoàn Thanh niên

Có những phần việc đã hoàn thành, có những phần việc đang tiếp tục được triển khai và sẽ hoàn thành trước tháng 4 năm 2020.

Bồ hoa cây cảnh do Đoàn trường trồng và chăm sóc

Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên xác định đây là một trong những hoạt động trọng tâm, mang nhiều ý nghĩa để đảng viên, cán bộ CNV và học sinh hướng đến đại hội đảng các cấp.

 

Bài viết: Ngô Quang Hương