Đề đáp án KTHK I Môn địa K11 năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

MA TRẬN ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Năm học 2015 – 2016
Môn : ĐỊA LÍ 11 (Thời gian 45 phút)
1. Mục tiêu :
– Kiểm tra mức độ nắm kiến thức, kĩ năng của học sinh sau khi học xong các nội dung cơ bản của bài Hoa Kì và Liên minh châu Âu(EU)
– Biết được năng lực của học sinh để đưa ra các biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng lớp, đồng thời giúp giáo viên tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học.
– Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh .
2. Hình thức:
Hình thức kiểm tra tự luận 100%
3. Ma trận đề kiểm tra:  

            Cấp độ  

 Tên chủ đề    

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao
Tự nhiên và dân cư của Hoa Kì Vị trí và đặc điểm tự nhiên của Hoa Kì Hiểu được những thuận lợi  của vị trí và tự nhiên trong phát triển kinh tế Hoa Kì
40% tổng số điểm = 4,0 điểm 50% số điểm = 2,0 điểm 50% số điểm = 2,0 điểm
Thị trường chung Châu Âu Các mặt của thị trường chung châu Âu Biết được ý nghĩa của việc hình thành thị trường chung châu Âu
30 % tổng số điểm =3,0 điểm 33% số điểm = 1,0 điểm 67 % tổng số điểm = 2,0 điểm
Thực hành Cách vẽ biểu đồ Nhận xét sự thay đổi các đối tượng địa lí qua biểu đồ
30 % tổng số điểm =3,0 điểm 67 % tổng số điểm = 2,0 điểm 33 % tổng số điểm = 1,0 điểm
Tổng số điểm 10
Tổng số câu 3
3điểm;
30 % tổng số điểm
4 điểm;
40% tổng số điểm
2 điểm;
20 % tổng số điểm
1 điểm;
10 % tổng số điểm

ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Năm học 2015 – 2016
Môn : ĐỊA LÍ 11 (Thời gian 45 phút)
Câu 1
– Hãy trình bày đặc điểm của vị trí địa lí và lãnh thổ Hoa Kì?
– Thuận lợi của vị trí địa lí trong phát triển kinh tế Hoa Kì?
Câu 2
Kể tên các mặt tự do lưu thông? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?
Câu 3
Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng GDP của hoa Kì và một số châu lục năm 2004 và rút ra nhận xét.( đơn vị: %)

Toàn thế giới 100
Hoa Kì 28,5
Châu Âu 34,5
Châu Á 24,,6
Châu Phi 1,93
Kv còn lại 10,47

ĐÁP ÁN ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Năm học 2015 – 2016
Môn : ĐỊA LÍ 11 (Thời gian 45 phút)

CÂU NỘI DUNG CHÍNH ĐIỂM
1(4đ) 1. Lãnh thổ:
–  Gồm 50 bang, 48 bang ở trung tâm Hoa Kì.
– Bán đảo Alaska( TB Canada)
– Quần đảo Ha-oai( ngoài khơi TBD)
2. Vị trí địa lí:
– Nằm ở bán cầu Tây
– Bắc giáp Canada, Nam gíap Mĩ La Tinh, Tây giáp: Thái Bình Dương, Đông giáp Đại Tây dương
*Thuận lợi:
– Phát triển nền nông nghiệp giàu có.
– Tránh được hai cuộc Đại chiến thế giới, lại được thu lợi.
– Thuận lợi cho giao lưu kinh tế, mở rộng thị trường, phát triển kinh tế biển.
– Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.
1,0

1,0

2,0

2(3đ) 1. Bốn mặt tự do lưu thông là:
– Tự do di chuyển.
– Tự do lưu thông dịch vụ.
– Tự do lưu thông hàng hóa.
– Tự do lưu thông tiền vốn.
2. Ý nghĩa của tự do lưu thông:
– Xóa bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế.
– Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ngoài EU.
– Tăng cường sức mạnh kinh tế và khã năng cạnh tranh của EU đối với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
* ý nghĩa sử dụng chung đồng ơ rô:
– Năng cao sức cạnh tranh thị trường chung châu âu
– Xóa bỏ những rũi ro khi trao đổi tiền tệ
– Thuận lợi cho việc chuyển giao vốn
– Đơn giản công tác kế tóan.

1,0

1,0

1,0

3 1. Vẽ biểu đồ hình tròn (Các loai biểu đồ khác không cho điểm)
Yêu cầu: tương đối chính xác, ghi số liệu lên trên biểu đồ, có tên biểu đồ, bảng chú giải.
2. Nhận xét
– Hoa Kì có tỉ trọng GDP cao( dẫn chứng)
– Hoa kì là quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế.
2,0

0,5
0,5

TỔNG ĐIỂM 10,0

Tác giả bài viết: Tổ Sử – Địa – GDCD