Đề đại số khối 10

Đề đại số khối 10

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1ETTizsjBzNlHo2tQavKbiFw3jzwrtiaFzCNFgVM8JLc/edit?usp=sharing Tác giả bài viết: Tổ toán Nguồn tin: Lưu hành nội bộ [...]
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1VvvmnqW9oAiYSSd5F73eaB_2dBdXHCbBKXnROo-xbDM/edit?usp=sharing Tác giả bài viết: Ngô Xuân Hương [...]
Bài kiểm tra số 2 môn hóa HK I 12

Bài kiểm tra số 2 môn hóa HK I 12

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/19TZ2udH-ENSPFMUACSIFYSHTDi2E5Gq9B7VZ0ZqIfw0/edit?usp=sharing Tác giả bài viết: Ngô Xuân Hương [...]
Đề kiểm tra 1 tiết chương I môn Toán khối 10

Đề kiểm tra 1 tiết chương I môn Toán khối 10

Lượt xem:

Đề kiểm tra 1 tiết chương I môn Toán khối 10 https://docs.google.com/document/d/1WtLSI81sQpenLr77zMlCW8Duu0xcFYDlrDIv7Ot8Zo8/edit Tác giả bài viết: Phan Xuân Chất [...]
Đề kiểm tra 1 tiết chương I môn đại số và giải tích khối 12

Đề kiểm tra 1 tiết chương I môn đại số và giải tích khối 12

Lượt xem:

Tải và xem đề thi theo đường line bên dưới. https://drive.google.com/file/d/0B5Xyu9ITVNH1SFFxZ1dUbVYySG8/view?usp=sharing Tác giả bài viết: Phan Xuân Chất [...]
Đề kiểm tra 1 tiết chương I môn Toán khối 11

Đề kiểm tra 1 tiết chương I môn Toán khối 11

Lượt xem:

Tải và xem đề thi theo đường line bên dưới. https://drive.google.com/file/d/0B5Xyu9ITVNH1VWlSZ1J5TlFTX28/view?usp=sharing Tác giả bài viết: Phan Xuân Chất [...]
Trang 4 / 4«1234