Chương trình trải nghiệm sáng tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào ngày 13h30 phút ngày 23 tháng 03 năm 2019. Tổ Lí – công nghệ đã thực hiện thành công buổi trải nghiệm sáng tạo “ Thiết kế, lắp ráp và sửa chữa một số lỗi đơn giản mô hình hệ thống điện trong nhà bếp” tại trường THPT Quang Trung. Mục đích giúp các em học sinh tự tay thiết kế, lắp rát hoàn thiện một hệ thống điện trong gia đình( ví dụ là hệ thống điện nhà bếp)

Buổi trải nghiệm có 11 nhóm học sinh, mỗi nhóm 5 học sinh, chọn ngẫu nhiên thuộc các khối lớp: 10, 11, 12. Nội dung gồm các hoạt động

Hoạt động 1: Thiết kế và lắp ráp mô hình hệ thống điện trong nhà bếp

– Ban tổ chức cung cấp các dụng cụ, thiết bị điện cần thiết sử dụng trong nhà bếp và một tấm bảng mô hình nhà bếp.

– Ban Tổ chức hướng dẫn thiết kế và lắp ráp một mô hình mẫu để trình diễn trước học sinh.

– Yêu cầu các nhóm học sinh tự tìm dụng cụ và thiết cần thiết để thực hiện thiết kế và lắp ráp mô hình.

– Nhóm học sinh trình diễn kết quả thực hiện được (yêu cầu mô hình hoàn chỉnh là mô hình hoạt động được).

Hoạt động 2: Tìm và sửa chữa một số lỗi đơn giản trên mô hình hệ thống điện đã lắp ráp

– Ban tổ chức thực hiện một số thao tác làm hỏng mô hình hệ thống điện của học sinh vừa lắp ráp.

– Yêu cầu học sinh tìm lỗi và sửa chữa mạch điện để hoạt động được.

Hoạt động 3: Tổng kết buổi trải nghiệm

Ban tổ chức lưu ý cho các học sinh một số nguyên tắc cơ bản khi thiết kế mạch điện

– Phát phiếu bài tập thu hoạch cho học sinh viết báo cáo.