Sáng tạo trẻ huyện Krông Pắc 2023

Sáng tạo trẻ huyện Krông Pắc 2023

Lượt xem:

[...]
Thăm và làm công tác tuyển sinh 2023-2024 với các trường THCS

Thăm và làm công tác tuyển sinh 2023-2024 với các trường THCS

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC CHUYÊN MÔN

Lượt xem:

[...]
Lịch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2022- 2023

Lịch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2022- 2023

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2022- 2023

Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2022- 2023

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

[...]