Lễ kết nghĩa với Buôn Pu

Lễ kết nghĩa với Buôn Pu

Lượt xem:

Được sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp Uỷ, Chính quyền, các ban ngành của xã, thực hiện kế hoạch số 84-KH/ĐU, ngày 12/8/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Ea Knuec về “ Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các Buôn đồng bào DTTS trên địa bàn xã Ea Knuec” Trong không khí thi đua lập [...]