LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41: TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN NGÀY 4/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41: TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN NGÀY 4/07/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41: TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN NGÀY 4/07/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/29/06 SÁNG CHIỀU – Chào cờ, sinh hoạt lớp GVCN dự kiến xếp loại HL,HK  14h00 họp tổ: Đánh giá TK hoạt động của tổ; rà soát XL thi đua Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  17h00 chậm nhất GVCN K12 nộp rà soát dự liệu thi [...]