LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40: TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN NGÀY 27/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40: TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN NGÀY 27/06/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40: TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN NGÀY 27/06/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/22/06 SÁNG CHIỀU KTHKII: Tiết 1,2: K11,12: Ngữ Văn Tiết 3: K11,12: Anh Văn KTHKII: Tiết 1,2: K10: Ngữ Văn Tiết 3: K10: Anh Văn Thầy: Toàn – Hạnh – TTCM  Chậm  nhất 17h00 nộp hồ sơ ĐKDT K12( Cô Hợp, Nhâm) T3/23/06 KTHKII: Tiết 1,2: K11,12: Toán Tiết [...]