LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39: TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN NGÀY 20/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39: TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN NGÀY 20/06/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39: TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN NGÀY 20/06/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/15/06 SÁNG CHIỀU – Chào cờ, sinh hoạt lớp  NT, TTCM, Chuẩn bị đề thi HKII, đề thi thử K12(Photo tại văn thư) Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  8h Tập huấn thi tốt nghiệp ( T.Tuấn; Toàn; Nam; Hợp; Hạnh) T3/16/06 Học BT GVBM cập nhật [...]