LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38: TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN NGÀY 14/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38: TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN NGÀY 14/06/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38: TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN NGÀY 14/06/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/08/06 SÁNG CHIỀU – Chào cờ, sinh hoạt lớp Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  Học BT, ôn tập K12 theo TKB  GVCN đối chiếu danh sách HS tại đ/c Toàn  GVCN K12 gặp Văn thư làm hồ sơ HS từ ngày 9/6 đến 13/6 T3/9/06 Học [...]