LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41: TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN NGÀY 4/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41: TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN NGÀY 4/07/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41: TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN NGÀY 4/07/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/29/06 SÁNG CHIỀU – Chào cờ, sinh hoạt lớp GVCN dự kiến xếp loại HL,HK  14h00 họp tổ: Đánh giá TK hoạt động của tổ; rà soát XL thi đua Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  17h00 chậm nhất GVCN K12 nộp rà soát dự liệu thi [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40: TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN NGÀY 27/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40: TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN NGÀY 27/06/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40: TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN NGÀY 27/06/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/22/06 SÁNG CHIỀU KTHKII: Tiết 1,2: K11,12: Ngữ Văn Tiết 3: K11,12: Anh Văn KTHKII: Tiết 1,2: K10: Ngữ Văn Tiết 3: K10: Anh Văn Thầy: Toàn – Hạnh – TTCM  Chậm  nhất 17h00 nộp hồ sơ ĐKDT K12( Cô Hợp, Nhâm) T3/23/06 KTHKII: Tiết 1,2: K11,12: Toán Tiết [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39: TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN NGÀY 20/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39: TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN NGÀY 20/06/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39: TỪ NGÀY 15/06 ĐẾN NGÀY 20/06/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/15/06 SÁNG CHIỀU – Chào cờ, sinh hoạt lớp  NT, TTCM, Chuẩn bị đề thi HKII, đề thi thử K12(Photo tại văn thư) Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  8h Tập huấn thi tốt nghiệp ( T.Tuấn; Toàn; Nam; Hợp; Hạnh) T3/16/06 Học BT GVBM cập nhật [...]
Lịch kiểm tra học kỳ II – năm học 2019 -2020

Lịch kiểm tra học kỳ II – năm học 2019 -2020

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu tuần 38 học kỳ II năm học 2019 – 2020( Thực hiện từ ngày 15/06/2020)

Thời khóa biểu tuần 38 học kỳ II năm học 2019 – 2020( Thực hiện từ ngày 15/06/2020)

Lượt xem:

Thời khóa biểu tuần 38 học kỳ II năm học 2019 – 2020( Thực hiện từ ngày 15/06/2020) [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38: TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN NGÀY 14/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38: TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN NGÀY 14/06/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38: TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN NGÀY 14/06/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/08/06 SÁNG CHIỀU – Chào cờ, sinh hoạt lớp Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  Học BT, ôn tập K12 theo TKB  GVCN đối chiếu danh sách HS tại đ/c Toàn  GVCN K12 gặp Văn thư làm hồ sơ HS từ ngày 9/6 đến 13/6 T3/9/06 Học [...]
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 -2021

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 -2021

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu HKII năm học 2019 – 2020( Thực hiện từ ngày 8/06/2020)

Thời khóa biểu HKII năm học 2019 – 2020( Thực hiện từ ngày 8/06/2020)

Lượt xem:

Thời khóa biểu HKII năm học 2019 – 2020 [...]