Thời khóa biểu HKII thực hiện từ ngày 01/06/2020

Thời khóa biểu HKII thực hiện từ ngày 01/06/2020

Lượt xem:

Thời khóa biểu HKII( Thực hiện từ ngày 01/6/2020) [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37: TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 6/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37: TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 6/06/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37: TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 6/06/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/01/06 SÁNG CHIỀU – Chào cờ, sinh hoạt lớp Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  TD, QP, NPT học BT, ôn tập K12 theo TKB T3/2/06 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn  Họp tại huyện phân tuyến địa bàn TS vào lớp 10 T4/3/06 Học [...]