LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36: TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN NGÀY 31/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36: TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN NGÀY 31/05/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36: TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN NGÀY 31/05/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/25/05 SÁNG CHIỀU – Chào cờ tại lớp GVCN – HS. Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  TD, QP, NPT học BT, ôn tập K12 theo TKB  Các lớp dọn vệ sinh lớp học T2,4,6 T3/26/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn  Họp tại huyện [...]
Thời khóa biểu HKII năm học 2019 -2020( Thực hiện từ ngày 25/5/2020)

Thời khóa biểu HKII năm học 2019 -2020( Thực hiện từ ngày 25/5/2020)

Lượt xem:

Thời khóa biểu HKII năm học 2019 – 2020 [...]