LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33: TỪ NGÀY 4/05 ĐẾN NGÀY 10/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33: TỪ NGÀY 4/05 ĐẾN NGÀY 10/05/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33: TỪ NGÀY 4/05 ĐẾN NGÀY 10/05/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/04/05 SÁNG CHIỀU T1: Chào cờ, sinh hoạt lớp (Lớp lẽ)  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn  T2,3,4 học BT T3/5/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn T4/6/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn T5/7/05 Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn Học BT 14h00 [...]