Thời khóa biểu HKII thực hiện từ ngày 01/06/2020

Thời khóa biểu HKII thực hiện từ ngày 01/06/2020

Lượt xem:

Thời khóa biểu HKII( Thực hiện từ ngày 01/6/2020) [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37: TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 6/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37: TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 6/06/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37: TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 6/06/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/01/06 SÁNG CHIỀU – Chào cờ, sinh hoạt lớp Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  TD, QP, NPT học BT, ôn tập K12 theo TKB T3/2/06 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn  Họp tại huyện phân tuyến địa bàn TS vào lớp 10 T4/3/06 Học [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36: TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN NGÀY 31/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36: TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN NGÀY 31/05/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36: TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN NGÀY 31/05/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/25/05 SÁNG CHIỀU – Chào cờ tại lớp GVCN – HS. Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  TD, QP, NPT học BT, ôn tập K12 theo TKB  Các lớp dọn vệ sinh lớp học T2,4,6 T3/26/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn  Họp tại huyện [...]
Thời khóa biểu HKII năm học 2019 -2020( Thực hiện từ ngày 25/5/2020)

Thời khóa biểu HKII năm học 2019 -2020( Thực hiện từ ngày 25/5/2020)

Lượt xem:

Thời khóa biểu HKII năm học 2019 – 2020 [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35: TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN NGÀY 23/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35: TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN NGÀY 23/05/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35: TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN NGÀY 23/05/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/18/05 SÁNG CHIỀU T1: Chào cờ, sinh hoạt tại lớp. GVCN tuyên truyền 130 năm ngày sinh  chủ tịch Hồ Chí Minh 14h 00 họp chi ủy Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  TD, QP, NPT học BT, ôn tập K12 theo TKB  GVCN cập nhật SĐT, [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34: TỪ NGÀY 11/05 ĐẾN NGÀY 16/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34: TỪ NGÀY 11/05 ĐẾN NGÀY 16/05/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34: TỪ NGÀY 11/05 ĐẾN NGÀY 16/05/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/11/05 SÁNG CHIỀU T1: Chào cờ, sinh hoạt tại lớp  Học QP,TD.học nghề học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn  T2,3,4 học BT, sau các buổi học dọn vệ sinh lớp Thứ 3,5,7 Lau khử khuẩn. T3/12/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn T4/13/05 Học BT Học [...]
Thời khóa biểu HKII năm học 2019- 2020( Thực hiện từ ngày 11 tháng 5 năm 2020)

Thời khóa biểu HKII năm học 2019- 2020( Thực hiện từ ngày 11 tháng 5 năm 2020)

Lượt xem:

Thời khóa biểu HKII thực hiện từ ngày 11/5/2020 [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33: TỪ NGÀY 4/05 ĐẾN NGÀY 10/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33: TỪ NGÀY 4/05 ĐẾN NGÀY 10/05/2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33: TỪ NGÀY 4/05 ĐẾN NGÀY 10/05/2020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/04/05 SÁNG CHIỀU T1: Chào cờ, sinh hoạt lớp (Lớp lẽ)  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn  T2,3,4 học BT T3/5/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn T4/6/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn T5/7/05 Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn Học BT 14h00 [...]
Thời khóa biểu HKII thực hiện từ ngày 4/5/2020

Thời khóa biểu HKII thực hiện từ ngày 4/5/2020

Lượt xem:

thời khóa biểu thực hiện từ ngày 4/5/2020 [...]