Thông báo lịch nghỉ học từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020

Thông báo lịch nghỉ học từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020

Lượt xem:

Thực hiện theo công văn số 95 SGDDT Đắk Lắk GV về việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. [...]
Thời khóa biểu tuần 25 HKII năm học 2019 – 2020

Thời khóa biểu tuần 25 HKII năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Thời khóa biểu tuần 25 HKII năm học 2019 – 2020 [...]