Thời khóa biểu tuần 21 HKII năm học 2019 – 2020

Thời khóa biểu tuần 21 HKII năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Thời khóa biểu tuần 21 HKII năm học 2019 2020 [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 HKII NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 HKII NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21: TỪ NGÀY 06/01 ĐẾN NGÀY 12/01/2019 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/06/01 SÁNG CHIỀU Chào cờ( Thầy: Tuấn) Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn  Học BT T3/07/01  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn T4/08/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn T5/09/01  Học BT  14h00 họp liên tịch mở rộng( TP: BGH, TK, CĐ, ĐTN, [...]